A great WordPress.com site

Posts tagged ‘szczęście’

Życie jako sens istnienia

Sens życia człowieka uważam za jeden najbardziej ciekawych tematów, z jakimi zmaga się ludzkość od zarania dziejów. Po co żyjemy? Co czeka nas po śmierci? Któż z nas nie zadał w swoim życiu tych pytań?

Życie jest sensem samym w sobie. To znaczy, że żyjąc mamy się uczyć na wszystkim, co nas spotyka. Każdy moment niesie ze sobą lepsze poznanie otaczającego nas świata, nowy wniosek, który wcielając w dalszy ciąg swojej egzystencji tutaj, daje nam zysk w postaci zmiany schematów myślenia oraz działania, co pozwala na zrozumienie tych samych sytuacji z innej strony, umożliwiając nam nabycie jeszcze większej ilości wniosków, doświadczeń. To jak samonakręcający mechanizm doświadczania życia i otaczającego nas świata. Doświadczać oznacza w pełni w nim uczestniczyć, nie bać się zmian, wychodzić poza własne ramy, być elastycznym we własnym myśleniu, słuchać, obserwować, przelewać wszystko, co do nas dociera przez filtry naszych doświadczeń oraz na podstawie samodzielnego myślenia decydować co jest spójne z naszymi odczuciami, a co już lub jeszcze nie znajduje u nas miejsca.

 

Człowiek rodzi się jak czysta kartka papieru, a społeczeństwo warunkuje go w rozmaite sposoby. Dając mu opiekę we wczesnych latach życia, bez której mały człowiek nie poradziłby sobie, narzuca mu pewne zasady, których jeszcze nie rozróżniając, przyjmuje chcąc nie chcąc. Nie doszukiwałabym się tutaj, czy to akurat jest dobre czy złe, chcę tylko zwrócić uwagę, iż takie coś istnieje, a od inteligencji danej osoby zależy czy i w których dziedzinach się zbuntuje, dochodząc własnych wniosków, zadając takie a nie inne pytania. Każdy człowiek rodzi się z pewnym poziomem rozwinięcia swojego istnienia, który ujawnia się dopiero pod wpływem warunków temu sprzyjających. Kiedy istota jest gotowa na myślową samodzielność, zaczyna dochodzić do głosu jej wewnętrzna natura. Powstrzymywanie tego procesu byłoby istną głupotą, ponieważ gdyby w całej historii ludzkiej cywilizacji nie byłoby nigdy wyłamań, wyjść poza ramy społeczno-myślowe, nie postępowałby proces ewolucji… A czym jest życie? Ewolucją właśnie. Całe nasze istnienie opiera się na tym, żeby się rozwijać. Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, cały czas się uczymy, nabywamy doświadczeń, rozwijamy się, zapisując to w esencję swojego istnienia.

 

Życie polega na tym, abyśmy oprócz ewolucji, czuli się maksymalnie szczęśliwi, nie uwarunkowani niczym, pełni miłości, radości, żebyśmy ciągle byli beztroscy jak dzieci, przyjmowali to, co nas spotyka z wdzięcznością – za lekcje, jakie dostajemy. Bez takiego podejścia ludzkość będzie sobie ciągle skakać do gardeł, obwiniać innych za własne niepowodzenia oraz generować negatywne, niskie, przytłaczające samych siebie wibracje. Człowiek pełen akceptacji nigdy nie będzie w stanie zrobić komuś krzywdy, bo okaże się to zupełnie niepotrzebne. Akceptacja siebie, poczucie i rozwijanie własnych wartości jest kluczem do szczęścia oraz świadomości życia jako celu samego w sobie.